Nội dung bài viết

Sửa bài:

Yêu cầu về cấu tạo tủ bảo quản hóa chất dễ cháy

Để tủ thí nghiệm bảo vệ đầy đủ xung quanh khỏi nguy cơ chất lỏng dễ cháy, tủ bảo quản hóa chất dễ cháy phải có kết cấu an toàn và chắc chắn. Các yêu cầu xây dựng đối với chất lỏng dễ cháy.

Yêu cầu về cấu tạo tủ bảo quản hóa chất dễ cháy

Cấu tạo tủ các yêu cầu này bao gồm:

  • Các bức tường, sàn, cửa và mái của tủ dễ cháy phải được xây dựng bằng kết cấu thép tấm có vách hai lớp. Khe hở giữa các bức tường này phải không nhỏ hơn 40mm và có thể để trống hoặc lấp đầy bằng vật liệu cách nhiệt chống cháy.
  • Các khe hở xung quanh cửa và thành tủ bảo quản chất dễ cháy phải được bịt kín để ngăn bức xạ nhiệt và sự lan truyền của ngọn lửa trong trường hợp hỏa hoạn.
  • Phần đế của tủ phải tạo thành bể chứa kín chất lỏng sâu ít nhất 150mm. Bể chứa này phải được thiết kế sao cho các gói hàng không được lưu trữ trong bể chứa. Bể chứa này sẽ chứa bất kỳ sự cố tràn nào có thể xảy ra bên trong tủ.
  • Các kệ bên trong tủ phải được đục lỗ để không khí chuyển động tự do bên trong tủ. Các kệ cũng phải chắc chắn và có khả năng chịu tải tối đa có thể.
  • Bên trong tủ bao gồm cả các giá đỡ phải được thiết kế sao cho mọi chất tràn đều được dẫn vào bể chứa ở chân tủ.
  • Các cửa của tủ phải tự đóng, đóng khít và được giữ tự động bằng các chốt ở hai hoặc nhiều điểm.
  • Nếu cửa được trang bị thiết bị giữ cửa mở vĩnh viễn khi tủ đang được tải, thì cửa phải tự động đóng khi nhiệt độ vượt quá 80 độ C.
  • Vật liệu quan trọng đối với tính toàn vẹn cấu trúc của tủ không được nóng chảy ở nhiệt độ dưới 850 độ C. Con dấu và miếng đệm là một sự miễn trừ cho yêu cầu này.

Tất cả các tính năng này là yêu cầu bắt buộc đối với việc xây dựng tủ lưu trữ dễ cháy. Các tính năng này cung cấp cho con người, tài sản và môi trường sự bảo vệ khỏi nguy cơ liên quan đến chất lỏng dễ cháy.

Bộ lọc