Nội dung bài viết

Sửa bài:

Xem xét các biện pháp kiểm soát loại bỏ và thay thế hóa chất

Một chương trình quản lý rủi ro tuân thủ đưa ra các biện pháp kiểm soát loại bỏ và thay thế hóa chất tại nơi làm việc. Chúng tôi đã liệt kê bên dưới một số cân nhắc đối với từng nhóm biện pháp kiểm soát trong hệ thống phân cấp.

Xem xét các biện pháp kiểm soát loại bỏ và thay thế hóa chất

Xem xét các biện pháp kiểm soát loại bỏ và thay thế hóa chất

Các biện pháp kiểm soát loại bỏ là mong muốn nhất khi chúng cố gắng loại bỏ hoàn toàn mối nguy hóa chất khỏi nơi làm việc. Nhưng bạn chắc chắn cần một cuộc đánh giá tiếp theo để biết liệu mối nguy đã thực sự được loại bỏ hay chưa. Đây là một ví dụ nhanh:

Bạn phát hiện ra một mối nguy hóa học trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm mua nguyên liệu thô và các công nhân đang tạo ra các hỗn hợp hóa học bằng tay cho các thí nghiệm và thử nghiệm của họ. Để loại bỏ nguy cơ, bạn quyết định chỉ mua các hóa chất đã được trộn sẵn, bây giờ công nhân không phải tiếp xúc với quy trình pha trộn nguy hiểm. NHƯNG một cuộc kiểm tra an toàn xác định rằng nhân viên mua hàng không đặt hàng đủ dung dịch pha sẵn và nhân viên phòng thí nghiệm vẫn đang tự trộn hóa chất ít nhất một lần một tuần.

Kiểm soát thay thế cố gắng tìm ra các hóa chất hoặc quy trình làm việc ít nguy hiểm hơn và sử dụng tủ đựng hóa chất cho phòng thí nghiệm. Đó có thể là sử dụng chất tẩy rửa gốc nước thay vì dung môi hóa học. Một lần nữa, việc xem xét các biện pháp kiểm soát của bạn là điều cần thiết để đảm bảo rằng tùy chọn ‘ít gây hại hơn’ không gây ra bất kỳ mối nguy hiểm mới nào và thực sự đang thực hiện công việc. Đánh giá của bạn phải xem xét:

  • Hiệu quả của chất thay thế và nếu nó đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của công việc hoặc quy trình.
  • Những vấn đề tương thích. Chất thay thế có can thiệp hoặc phản ứng với các chất, máy móc hoặc sản phẩm khác được sử dụng trong quá trình làm việc không?
  • Chất thay thế bây giờ có tạo ra bất kỳ hóa chất độc hại mới hoặc chất thải độc hại nào không?

 

Bộ lọc