Nội dung bài viết

Sửa bài:

Xác định tính tương thích peroxit hữu cơ và chất lỏng dễ cháy

Các Peroxit hữu cơ và chất lỏng dễ cháy được cách ly an toàn trong tủ đựng hóa chất trong nhà chỉ là một bước để đảm bảo an toàn hóa chất tại chỗ. Bạn cũng cần xác định, đánh giá và quản lý tất cả các hoạt động xử lý hóa chất và các nhiệm vụ vận hành khác mà các hóa chất không tương thích này có thể  tiếp xúc với  nhau.

Xác định tính tương thích peroxit hữu cơ và chất lỏng dễ cháy

Đánh giá rủi ro có thể bắt đầu bằng 3 bước như sau:

Bước 1: Xác định peroxit hữu cơ

Bắt đầu bằng việc kiểm tra hiện trường hoặc đi lại để xác định mọi nơi mà peroxit hữu cơ được sử dụng, lưu trữ hoặc xử lý. Các peroxit hữu cơ có thể rất nhạy cảm với nhiệt và sự thay đổi của nhiệt độ, vì vậy hãy  chú ý đến vị trí của các cửa hàng. Đồng thời, hãy nhớ rằng không bao giờ được cất giữ các nguồn đánh lửa và chất cháy trong vòng 3 mét trong tủ an toàn peroxide hữu cơ.

Bước 2: Xác định chất lỏng dễ cháy

Bây giờ, hãy xem xét tất cả các chất lỏng dễ cháy và dễ bắt lửa mà bạn có tại chỗ – đây có thể là bất cứ thứ gì từ xăng hoặc dầu diesel đến sơn, dung môi, dầu, mỡ và thuốc trừ sâu. Xem xét nơi chất lỏng dễ cháy được gạn lọc, hoặc nơi máy móc chạy bằng nhiên liệu được đổ đầy hoặc hoạt động. Có peroxit hữu cơ gần đó không?

Bước 3: Xác định các điểm liên hệ tiềm năng

Bây giờ hãy so sánh hai danh sách hóa chất và xác định tất cả các vị trí (hoặc cách) mà các hóa chất có thể tiếp xúc với nhau và gây ra phản ứng nguy hiểm. Điều này bao gồm trong quá trình giao hàng và tiếp nhận hóa chất, sản xuất, kho và vận chuyển, gạn, trộn, làm sạch  và thải bỏ chất tràn.

Một số sản phẩm tủ thí nghiệm an toàn lưu trữ và thao tác an toàn có thể bạn quan tâm: Tủ đựng hóa chất, tủ hút khí độc, tủ kính hiển vi, tủ an toàn sinh học, tủ môi trường, tủ cấy vi sinh, tủ vi khí hậu, tủ lạnh âm sâu, tủ lưu trữ máu… Liên hệ để được tư vấn chi tiết.

 

Bộ lọc