Nội dung bài viết

Sửa bài:

Xác định cấp độ nguy hiểm hóa chất phòng thí nghiệm

Cân nhắc đầu tiên của bạn sẽ là xác định cấp độ nguy hiểm của loại hóa chất bạn cần lưu trữ trong phòng thí nghiệm. Loại nguy hiểm phải được đánh dấu rõ ràng trên nhãn.

Bạn sẽ cần tham khảo tiêu chuẩn an toàn phù hợp với từng loại nguy hiểm (ví dụ: chất lỏng dễ cháy, khí nén trong xi lanh, chất độc hại, chất ăn mòn) để biết các yêu cầu thiết yếu như dưới đây.

Xác định cấp độ nguy hiểm hóa chất phòng thí nghiệm

Cấp độ nguy hiểm của hóa chất

  • Quy cách xây dựng (ví dụ, chất lỏng dễ cháy yêu cầu tường, sàn, cửa và mái phải được xây dựng từ kết cấu thép tấm hai vách, với khoảng cách giữa các bức tường ít nhất là 40 mm).
  • Các bộ phận cấu thành (ví dụ, các chốt cửa và bản lề trên tủ peroxide hữu cơ không được làm bằng vật liệu nhựa).
  • Tách biệt và phân tách (ví dụ, các loại khí nén khác nhau phải được bảo quản cách nhau ít nhất 3 mét).
  • Yêu cầu về khóa (ví dụ: tủ đựng hóa chất độc hại phải có khóa).
  • Kiểm soát tràn (ví dụ: tủ ăn mòn yêu cầu bể chứa chất lỏng kín sâu ít nhất 150 mm và có khả năng chứa ít nhất 25% dung tích lưu trữ tối đa).
  • Biển báo (ví dụ: Cấp 4 Nguy hiểm Khi Chất ướt phải có biển báo có dòng chữ ‘KHÔNG HÚT HÚT, KHÔNG NGUỒN ĐÁNH LỬA TRONG VÒNG 3 m’ bằng chữ cao ít nhất 50 mm).

QUAN TRỌNG: Tính không tương thích là một trong những vấn đề lớn nhất khi lưu trữ các hóa chất nguy hiểm, vì vậy, mặc dù bạn muốn có một chiếc tủ phù hợp với không gian thuận tiện, nó phải được đặt một cách chiến lược để đáp ứng các yêu cầu phân biệt .

Bộ lọc