Nội dung bài viết

Sửa bài:

Vị trí  đặt tủ lưu trữ hóa chất và chất lỏng dễ cháy

Để đảm bảo rằng chất lỏng dễ cháy và hóa chất độc hại được lưu trữ ở nơi làm việc ít gây rủi ro nhất cho con người, tài sản và môi trường, điều quan trọng là phải đặt tủ đựng hóa chất của bạn ở một vị trí an toàn.

Vị trí  đặt tủ lưu trữ hóa chất và chất lỏng dễ cháy

Vị trí  đặt tủ thí nghiệm bạn nên:

  • Đảm bảo các tủ lưu trữ dễ cháy không được đặt ở vị trí mà chúng sẽ cản trở việc thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.
  • Đảm bảo các tủ có dung tích lớn hơn 250L không được đặt trong các tòa nhà dân cư hoặc nhà trọ, bệnh viện, tòa nhà thương mại, tòa nhà chăm sóc người già hoặc trường học.
  • Chỉ bố trí các tủ bảo quản dễ cháy có dung tích lớn hơn 250L ở các tầng có lối đi trực tiếp ra đường hoặc tầng trệt.
  • Các tủ có dung tích lớn hơn 250L không được đặt cách tường trong chung với phòng khác quá 3m, trừ khi tường được xây bằng bê tông hoặc xây cao đến trần hoặc cao hơn tủ 3m (tùy theo giá trị nào nhỏ hơn) và 3m hai bên của tủ.
  • Tổng dung tích của tủ không được lớn hơn:
  • 850L trên 250 m2 diện tích sàn trên diện tích tầng trệt;
    • 250L trên 250 m2 diện tích sàn ở các tầng khác với tầng trệt.
  • Mỗi lượng tổng hợp (850L ở tầng trệt và 250L ở các tầng khác) phải cách nhau ít nhất 10m
  • Tủ bảo quản dễ cháy trong nhà có thể được sử dụng để bảo quản ngoài trời miễn là tủ bảo vệ đầy đủ trước thời tiết, sự ăn mòn và thiệt hại do giao thông.

Mục đích chính của tủ bảo quản chất lỏng dễ cháy là bảo vệ chất lỏng dễ cháy bên trong tủ khỏi đám cháy bên ngoài tủ.

Bộ lọc