Nội dung bài viết

Sửa bài:

Tủ lưu trữ hóa chất được OSHA phê duyệt

Tủ lưu trữ hóa chất được OSHA phê duyệt

Một điều mà đôi khi không được công nhận với tư cách là giáo viên và hoặc người giám sát tòa nhà là việc bảo quản đúng cách của OSHA đối với một số hóa chất phòng thí nghiệm, chủ yếu là axit và chất dễ cháy. Sở hữu và duy trì một tủ lưu trữ hóa chất bảo quản thích hợp cho các loại hóa chất này là điều cần thiết trong một phòng lưu trữ hóa chất để chứa các vật liệu nguy hiểm. Ví dụ: khi đề cập đến các loại axit phổ biến trong phòng thí nghiệm mà bạn có thể tìm thấy trong phòng thí nghiệm hóa học trung học, nhiều loại axit này có nguy cơ lưu trữ liên quan đến chúng theo thời gian.

Tủ lưu trữ hóa chất được OSHA phê duyệt

Mọi người đều biết sự nguy hiểm của việc xử lý axit, nhưng nhiều người không nhận thức được các loại hợp chất gây nổ mà các axit này có thể tạo thành nếu không được bảo quản đúng cách. Axit nitric là một chất phản ứng trong phòng thí nghiệm rất phổ biến và nó yêu cầu một ngăn riêng trong tủ hóa chất an toàn tuân thủ OSHA được lưu trữ đúng cách. Nguyên nhân là do axit nitric là một axit hữu cơ, nếu được bảo quản với các axit vô cơ như axit axetic hoặc axit fomic có thể tạo ra khói độc và hoặc dễ cháy trong tủ bảo quản nếu chúng ở cạnh nhau. Đây là lý do tại sao axit nitric nên được bảo quản tách biệt với tất cả các axit khác trong tủ bảo quản axit hoặc bên trong tủ bảo quản axit riêng.

Một lần nữa, đây là lý do tại sao tờ MSDS cực kỳ hữu ích trong việc xác định lưu trữ an toàn hóa chất. Vật liệu dễ cháy cũng cần được bảo quản trong tủ đựng vật liệu dễ cháy. Các hợp chất được coi là dễ bay hơi cần được bảo quản trong tủ riêng để khói không thể phản ứng với các hợp chất khác trong kho. Các hợp chất này bao gồm bất kỳ rượu, axeton, dầu khoáng, hoặc các hợp chất “thuốc xổ” (xylen, toluen, hexene…). Điều này cũng giữ cho tất cả các vật dụng dễ cháy tránh xa bất kỳ loại nguồn nhiệt nào, chẳng hạn như lò sưởi hoặc thiết bị điện có thể vô tình đốt cháy hơi dễ cháy.

Khả năng một thứ gì đó sẽ phản ứng trong quá trình lưu trữ là rất ít, nhưng đây là những loại tình huống thường dẫn đến thương tích nghiêm trọng cho nhân viên và học sinh nếu không được bảo quản đúng cách tại trường.

Đây chỉ là một vài lý do tại sao giáo viên và ban giám hiệu cần phải cập nhật các loại hóa chất được lưu trữ trong lớp học, và trên hết là nếu chúng được bảo quản đúng cách. Đặt mua tủ đựng hóa chất bảo quản thích hợp là một giải pháp thay thế rẻ hơn cho các vụ kiện của nhân viên và phụ huynh trong trường hợp tai nạn xảy ra.

Nó cũng rẻ hơn tiền phạt mà OSHA đưa ra nếu phát hiện có vấn đề trong tòa nhà của bạn. Những quy định này nhằm thực hiện một điều, giữ an toàn cho tòa nhà. Điều cực kỳ quan trọng cần nhớ là một tòa nhà an toàn thúc đẩy việc học tập và cảm giác an toàn cho nhân viên và học sinh.

Bộ lọc