Nội dung bài viết

Sửa bài:

Tủ đựng peroxit hữu cơ và chất lỏng dễ cháy

Lưu trữ peroxit hữu cơ và chất lỏng dễ cháy

Các peroxit hữu cơ và chất lỏng dễ cháy phải được cách ly với nhau theo các hướng dẫn có trên bảng dữ liệu an toàn cho mỗi hóa chất – thường là khoảng cách tách biệt ít nhất 5 mét. Nhưng sử dụng tủ đựng hóa chất an toàn trong nhà có mục đích để lưu trữ hóa chất có thể giảm đáng kể khoảng cách ngăn cách này, đồng nghĩa với việc sử dụng không gian hiệu quả hơn cho doanh nghiệp của bạn.

Tủ đựng peroxit hữu cơ và chất lỏng dễ cháy

Tủ đựng peroxit hữu cơ

Tủ đựng hóa chất an toàn trong nhà dùng cho Peroxit hữu cơ phải được làm từ thép tấm hai vách và có cửa tự động đóng lại. Các cánh cửa phải được giữ cố định bằng khóa ma sát hoặc khóa nam châm có thể nhả ra nếu áp suất tích tụ trong tủ. Các chốt và bản lề cửa không được làm bằng nhựa. 

Tủ đựng chất lỏng dễ cháy

Tủ đựng hóa chất an toàn chất lỏng dễ cháy cũng được làm từ thép tấm hai vách,  nhưng tất cả các vật liệu và thành phần phải có khả năng chịu được ít nhất 850°C. Điều này tạo ra một rào cản nhiệt giữa hóa chất và mọi đám cháy bên ngoài. Các cửa tủ phải tự động đóng lại và tạo độ khít để kín các vật dụng bên trong khỏi ngọn lửa và bức xạ nhiệt.

HÃY NHỚ: Tủ an toàn cho peroxit hữu cơ và chất lỏng dễ cháy có các thông số kỹ thuật xây dựng khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo rằng tu dung hoa chat  không bao giờ được vận hành lại hoặc sử dụng cho các loại nguy hiểm khác.

Bộ lọc