Nội dung bài viết

Sửa bài:

hực hiện giải quyết mối nguy tiếp xúc peroxit hữu cơ, chất lỏng dễ cháy 

Peroxit hữu cơ được sử dụng rộng rãi trên các công trường sản xuất và công nghiệp cho một loạt các ứng dụng – thường liên quan đến sợi thủy tinh và nhựa, nhựa gia cường, mỹ phẩm, quy trình sản xuất thực phẩm và hàng dệt. Nhưng nhiều nơi làm việc sử dụng peroxit hữu cơ, cũng chứa các chất lỏng dễ cháy và dễ bắt lửa khác nhau – một loại nguy cơ hóa học phản ứng nguy hiểm với peroxit hữu cơ.

Thực hiện giải quyết mối nguy tiếp xúc peroxit hữu cơ, chất lỏng dễ cháy 

Thực hiện hành động sửa chữa

Bạn sẽ cần thực hiện hành động khắc phục để giải quyết tất cả các mối nguy tiếp xúc peroxit hữu cơ và chất lỏng dễ cháy – mục đích của bạn là loại bỏ các mối nguy hiểm nếu có thể.

Các hành động khắc phục có thể bao gồm:

  • Vệ sinh: Giữ gìn vệ sinh địa điểm không để chất cháy tích tụ, hóa chất được xử lý kịp thời và an toàn, xử lý ngay hóa chất rơi vãi, cất hóa chất vào kho khi không sử dụng.
  • Quy trình làm việc: Thực hiện các quy trình làm việc rõ ràng cho tất cả công nhân và nhà thầu đang xử lý hóa chất, cũng như công nhân thực hiện công việc bảo trì xung quanh công trường.
  • Tiếp cận hạn chế: Hạn chế tiếp cận các cửa hàng peroxit hữu cơ và chất lỏng dễ cháy.
  • Giới thiệu trang web: Đảm bảo rằng tất cả mọi người vào khu vực làm việc đều biết các quy tắc của trang web và các nguy cơ hóa học.
  • Đào tạo an toàn hóa chất: Cung cấp đào tạo liên tục cho công nhân xử lý (hoặc tiếp xúc với) peroxit hữu cơ và chất lỏng dễ cháy.
  • Kiểm tra và đánh giá địa điểm: Giới thiệu kiểm tra địa điểm thường xuyên, đánh giá an toàn và đánh giá rủi ro.

HÃY NHỚ: Bất kỳ peroxit hữu cơ nào đều nhạy cảm với nhiệt độ. Bạn nên sử dụng tu dung hoa chat để lưu trữ bất kỳ hóa chất phản ứng với nhiệt độ nào trong phạm vi nhiệt độ an toàn.

Bộ lọc