Nội dung bài viết

Sửa bài:

Thực hành tốt nhất để lưu trữ hóa chất trong phòng thí nghiệm

Lưu trữ hóa chất phòng thí nghiệm một cách an toàn và chính xác là một khía cạnh quan trọng trong công việc của người quản lý phòng thí nghiệm. Khi hóa chất không được bảo quản trong tủ đựng hóa chất theo cách tốt nhất có thể, chúng có thể bị lạm dụng, lãng phí hoặc nguy hiểm cho nhân viên và bất kỳ ai làm việc trong phòng thí nghiệm.

Nhiều nhà quản lý phòng thí nghiệm, trưởng bộ phận và những người xử lý việc mua hóa chất ở trình độ đại học nhận thức rõ tầm quan trọng của tổ chức và an toàn trong phòng thí nghiệm.

Thực hành tốt nhất để lưu trữ hóa chất trong phòng thí nghiệm

Tuy nhiên, bạn nên xem xét những gì các trường đại học khác khuyến nghị về an toàn hóa chất và đánh giá lại các quy trình của riêng bạn để sinh viên, nhà khoa học và nhà nghiên cứu luôn ở vị trí tốt nhất và an toàn nhất có thể trong phòng thí nghiệm.

Xây dựng một hệ thống tổ chức công phu, nhưng đơn giản,dành thời gian làm việc với các nhà khoa học và nhà nghiên cứu để phát triển một kế hoạch phù hợp không chỉ với các hóa chất hiện có trong phòng thí nghiệm mà còn cả những hóa chất có thể xuất hiện.

Kế hoạch lưu trữ từng loại hóa chất , bao gồm cách bảo quản, hóa chất nào được bao gồm và hóa chất nào có thể gây ra các vấn đề tiềm ẩn. Bằng cách làm cho nó quá đơn giản, nó cắt bỏ mọi công việc phỏng đoán mà các nhà nghiên cứu trẻ tuổi có thể sử dụng và mắc sai lầm.

Lưu trữ tất cả các chất oxy hóa của mình trong các khay chống tràn bên trong tủ không cháy. Chúng tránh xa các vật liệu dễ cháy và dễ bắt lửa cũng như các chất khử và vật liệu hữu cơ. Các hướng dẫn thậm chí còn liệt kê những gì đủ điều kiện như một chất oxy hóa, bao gồm Natri hypoclorit, benzoyl peroxit, thuốc tím và clorat kali. Danh sách kỹ lưỡng và dễ theo dõi này là một cách tuyệt vời để giữ cho phòng thí nghiệm không xảy ra sai sót.

Bộ lọc