Nội dung bài viết

Sửa bài:

Quản lý rủi ro về hóa chất độc hại tại nơi làm việc

Quy tắc Thực hành này là cần thiết để đọc cho bất kỳ ai mang hóa chất nguy hiểm tại nơi làm việc. Có  một số  quy tắc mẫu cung cấp hướng dẫn về việc kiểm soát các mối nguy hiểm liên quan đến hóa chất độc hại,chất lỏng dễ cháy.

1. Ghi nhãn hóa chất nguy hiểm tại nơi làm việc

Sử dụng Quy tắc Thực hành này để hiểu rõ hơn trách nhiệm của bạn để đảm bảo các thùng chứa hóa chất được dán nhãn chính xác . Bộ luật giải thích cụ thể:

  • Thông tin cần thiết trên nhãn. Vd: viết bằng tiếng Anh, hạn sử dụng.
  • Cách diễn giải dữ liệu nhãn. Ví dụ: các tuyên bố nguy hiểm và các từ báo hiệu.
  • Các yêu cầu ghi nhãn đặc biệt. Ví dụ , thùng chứa nhỏ và di động, chất thải nguy hại.

Quản lý rủi ro về hóa chất độc hại tại nơi làm việc

2. Phun sơn và sơn tĩnh điện

Sử dụng Quy tắc Thực hành này để tìm ra các phương pháp làm việc an toàn hơn và giảm tiếp xúc với hóa chất và nguy cơ hỏa hoạn. Bộ quy tắc bao gồm các hướng dẫn cho:

  • Áp dụng quản lý rủi ro cho hoạt động sơn phun và sơn phủ điện.
  • Hiểu các mối nguy hiểm cụ thể.
  • Các biện pháp kiểm soát được chấp nhận trong ngành.

3. Sơ cứu tại nơi làm việc

Phác thảo yêu cầu cung cấp thiết bị, phương tiện và đào tạo Sơ cấp cứu thích hợp. Quy tắc này cũng nêu ra các yêu cầu đối với việc lắp đặt thiết bị rửa mắt và vòi hoa sen nếu chất lỏng dễ cháy của bạn có nguy cơ tiếp xúc với da và mắt.

4. Quản lý môi trường làm việc và cơ sở vật chất

Vạch ra các yêu cầu thiết yếu để đảm bảo các khía cạnh vật lý của nơi làm việc của bạn được an toàn và thông gió thích hợp. Nếu bạn đang lưu trữ chất lỏng dễ cháy trong nhà hoặc có số lượng lớn tại chỗ, Quy tắc này có thể giúp bạn đảm bảo rằng công nhân không tiếp xúc với hơi và khói độc hại.

Bộ lọc