Nội dung bài viết

Sửa bài:

Quản lý nơi làm việc chung an toàn hóa chất độc hại

Quản lý nơi làm việc chung an toàn hóa chất độc hại là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 5 điểm cần làm cho phòng thí nghiệm mà bạn nên biết.

Huấn luyện nhân viên.

Nhân viên của bạn phải biết cách thực hiện công việc của họ một cách an toàn và hiểu được những mối nguy hiểm mà họ có thể phải đối mặt hàng ngày. Ví dụ: bạn cung cấp khóa đào tạo trực tiếp với các công nhân đóng gói và phân phối các đơn hàng hóa chất có chứa chất lỏng dễ cháy.

Cơ sở vật chất nơi làm việc.

Đảm bảo nơi làm việc được duy trì để nhân viên và nhà thầu có thể thực hiện nhiệm vụ của họ một cách an toàn. Ví dụ: bạn lắp đặt tủ đựng chất lỏng dễ cháy để ngăn nhân viên không để các thùng chứa nhiên liệu nằm trên mặt đất.

Quản lý nơi làm việc chung an toàn hóa chất độc hại

Sơ cứu.

Bạn phải cung cấp thiết bị sơ cứu phù hợp tại nơi làm việc và đảm bảo rằng mỗi công nhân và nhà thầu đều có quyền sử dụng thiết bị. Ví dụ: dựa trên đánh giá rủi ro, bạn lắp đặt một trạm khử nhiễm khẩn cấp bên cạnh cửa hàng chất lỏng dễ cháy. Trạm có vòi xả, bồn rửa mắt và vòi hoa sen.

Chất gây ô nhiễm trong không khí.

Bạn phải giữ nồng độ hóa chất trong vùng thở của người lao động trong tiêu chuẩn tiếp xúc tại nơi làm việc. Ví dụ: bạn sử dụng một số chất lỏng dễ cháy có tiêu chuẩn tiếp xúc tại nơi làm việc. Bạn tính toán các nồng độ có thể có trong không khí và những nồng độ này xuất hiện trong một phạm vi rủi ro cao. Bạn thực hiện kiểm tra chất lượng không khí.

Chất cháy và nguồn bắt lửa.

Bạn phải cách ly các nguồn gây cháy với các chất dễ cháy. Giảm thiểu số lượng hóa chất và chất chất lỏng dễ cháy được lưu giữ bằng tủ đựng hóa chất tại chỗ. Ví dụ: bạn thay đổi hệ thống đặt hàng của mình để có thể mua hàng ngày các chất lỏng dễ cháy – điều này làm giảm lượng hóa chất dự trữ tại chỗ.

Bộ lọc