Nội dung bài viết

Sửa bài:

Phân loại tủ hóa chất, yêu cầu & nhà cung cấp

Tủ đựng hóa chất hay còn gọi là tủ bảo quản hóa chất nguy hiểm, tủ dùng để đựng các loại hóa chất của tủ đặt mình vào vị trí của người khác, căn cứ vào đặc tính khác nhau của chất lỏng lưu trữ mà chọn tủ bảo mật khác để bảo quản. Làm cho việc để chất lỏng nguy hiểm an toàn và có trật tự, cải thiện việc sử dụng không gian.

Khi nguy hiểm xảy ra, hãy để hiện trường công nhân có đủ thời gian rời khỏi hiện trường, tránh thương tích cho nhân viên, để đạt được hiệu quả bảo quản an ninh cao.

Phân loại tủ hóa chất, yêu cầu & nhà cung cấp

 

Phân loại tủ đựng hóa chất

  • Tủ đựng hóa chất bảo quản lỏng có thể dễ cháy
  • Tủ đựng hóa chất bảo quản lỏng dễ cháy
  • Tủ đựng hóa chất bảo quản lỏng ăn mòn thấp
  • Tủ đựng hóa chất bảo quản kiềm và axit mạnh

Yêu cầu đối với tủ đựng hóa chất

Các sản phẩm công nghiệp và thương mại cần phải đạt được.

  • Phù hợp với điều lệ hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia thiết kế 30 điều của hiệp hội.
  • Các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn lao động.
  • Phù hợp với các quy định thống nhất về cháy.

CabiLab là nhà cung cấp tu dung hoa chat chuyên nghiệp, tủ đựng hóa chất đa dạng về kích thước và kiểu dáng. Được thiết kế để đáp ứng các ứng dụng cụ thể có sẵn. Tủ thí nghiệm bằng thép không gỉ có sẵn.

Bộ lọc