Nội dung bài viết

Sửa bài:

Người đủ tiêu chuẩn để đánh giá tủ hút phòng thí nghiệm

Trong những năm gần đây, các tiêu chuẩn và quy định về tủ hút khí độc đã phát triển từ việc yêu cầu các phép đo cụ thể, sang một phép đo hiệu suất định lượng hơn. Tiêu chuẩn thông gió Phòng thí nghiệm, môi trường đóng một vai trò quan trọng. Nó yêu cầu mọi tủ hút mùi phải được kiểm tra và thiết lập đường cơ sở định lượng về hiệu suất.

Độ tinh vi của tủ hút khí độc từ rất đơn giản đến phức tạp. Kỹ thuật viên thử nghiệm phải có khả năng kiểm tra và xác minh tất cả các khía cạnh hoạt động tuân thủ các tiêu chuẩn đã được xác định. Và các nhân viên kiểm tra có trình độ chuyên môn phải có khả năng xác định các thiếu sót và kê đơn các giải pháp để giải quyết bất kỳ thiếu sót nào.

Người đủ tiêu chuẩn để đánh giá tủ hút phòng thí nghiệm

Người đủ tiêu chuẩn để đánh giá tủ hút là:

  • Quen thuộc với các quy tắc, yêu cầu và quy định hiện hành của chính phủ
  • Chuyên gia về công nghệ, vận hành và lắp đặt tủ hút
  • Có thể lập một kế hoạch cho hành động khắc phục, nếu có bất kỳ vấn đề nào được báo cáo.

Những gì chúng tôi đã học được là lập kế hoạch phù hợp với các chuyên gia hiểu biết sẽ ngăn chặn những thách thức trong tương lai có thể không được nhận ra cho đến khi phòng thí nghiệm hoạt động. Khi bạn hợp tác với nhóm thiết kế phù hợp, bạn sẽ không phải lo lắng về các thử nghiệm thất bại và hành động sửa chữa sau này.

Các chuyên gia của chúng tôi hiểu thiết kế phòng thí nghiệm và sẽ làm việc với bạn và nhóm thiết kế cơ khí của bạn để đảm bảo mỗi tủ hút mùi cung cấp khả năng ngăn chặn và an toàn tối đa.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ ĐẦY ĐỦ miễn phí, không bắt buộc lập kế hoạch phòng thí nghiệm và chúng tôi sẽ làm việc với nhóm của bạn để đảm bảo lựa chọn thích hợp, bố trí thích hợp, ngăn chặn thích hợp và vận hành an toàn.

Bộ lọc