Nội dung bài viết

Sửa bài:

Lưu ý để quản lý kho chứa hóa chất đảm bảo an toàn

Làm thế nào để doanh nghiệp của bạn có kho lưu trữ hóa chất và khu vực lưu trữ hóa chất tạm thời được quản lý đảm bảo an toàn hóa chất và kiểm soát hóa chất thật tốt?

lưu ý để quản lý kho chứa hóa chất

Sau đây là những điều lưu ý để quản lý kho chứa hóa chất tốt.

• Khu vực lưu trữ hóa chất được thông gió, khô ráo và được bảo vệ khỏi nguy cơ thời tiết và hỏa hoạn.
• Khu vực lưu trữ được bảo vệ khỏi nhân viên trái phép (tức là bị khóa).
• Khu vực tủ đựng hóa chất được đánh dấu rõ ràng.
• Khu vực lưu trữ hóa chất có lối vào và lối ra dễ dàng trong trường hợp khẩn cấp.
• Các container lưu trữ trong tình trạng tốt, phù hợp với nội dung của chúng, đóng và dán nhãn rõ ràng với nội dung của chúng.
• Sàn trong khu vực lưu trữ là rắn và không xốp, không có cống thoát nước mà chất lỏng có thể tràn vào, và không có bằng chứng về chất lỏng bị đổ.
• Ngăn chặn thứ cấp có sẵn cho các hóa chất rắn và lỏng trong bể, trống và thùng chứa tạm thời (nếu có) để đảm bảo không có phát hành ngoài ý muốn.
• Các chất không tương thích (như axit mạnh và bazơ mạnh) được lưu trữ riêng.
• Các chất dễ cháy được tránh xa các nguồn nhiệt hoặc đánh lửa, bao gồm cả việc sử dụng chiếu sáng nối đất và chống cháy nổ.
• Các container lưu trữ tạm thời được đóng và dán nhãn với nội dung, lô và lớp nguy hiểm.

Bộ lọc