Nội dung bài viết

Sửa bài:

Kiểm soát các chất độc có hại cho sức khỏe nhờ tủ hóa chất

Nơi làm việc chứa nhiều loại hóa chất nguy hiểm có thể tìm thấy trong các vật dụng hàng ngày. Theo luật, người sử dụng lao động phải sử dụng tủ đựng hóa chất để bảo vệ nhân viên của họ khỏi các hóa chất độc hại.

Ngăn ngừa mối nguy hóa chất tại nơi làm việc

Người sử dụng lao động có thể giảm mức độ phơi nhiễm cho người lao động của họ với các hóa chất nguy hiểm bằng cách tìm ra các mối nguy hiểm đối với sức khỏe và thực hiện đánh giá rủi ro tại nơi làm việc của họ, cũng như lập kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp.

Các doanh nghiệp nên đặt mục tiêu giảm sử dụng các hóa chất nguy hiểm bất cứ khi nào có thể và đảm bảo rằng họ có hệ thống thông gió tốt, có thể làm giảm nồng độ của bất kỳ hóa chất nào trong không khí. Nhân viên phải có thói quen vệ sinh cá nhân tốt và cần có các quy trình vệ sinh nơi làm việc thường xuyên. 

Quần áo bảo hộ thích hợp phải được cung cấp khi cần thiết và tất cả các thiết bị phải được duy trì hoạt động tốt để ngăn ngừa bất kỳ sự cố rò rỉ hoặc hỏng hóc nào có thể dẫn đến việc giải phóng các vật liệu độc hại.

Kiểm soát các chất độc có hại cho sức khỏe nhờ tủ hóa chất

Kiểm soát các chất độc có hại cho sức khỏe

Kiểm soát các chất độc có hại cho sức khỏe bằng tủ đựng hóa chất, đó là một quy định đảm bảo tất cả người sử dụng lao động kiểm soát các chất có thể nguy hại cho sức khỏe. Nó đảm bảo rằng người sử dụng lao động ngăn ngừa hoặc giảm mức độ phơi nhiễm của nhân viên với bất kỳ chất độc hại nào. 

Chúng bao gồm hóa chất hoặc bất kỳ sản phẩm nào có chứa hóa chất, khói, bụi, hơi, sương mù, khí và bất kỳ tác nhân sinh học nào có thể gây hại cho sức khỏe của một người hoặc cho môi trường. Các hóa chất nguy hiểm luôn được đánh dấu bằng biểu tượng cảnh báo nguy hiểm trên bao bì của chúng.

Hóa chất có hại cho sức khỏe có thể được định nghĩa là bất kỳ chất nào, có khả năng gây hại nếu hít phải, ăn vào hoặc hấp thụ qua da. Nó bao gồm tất cả các chất độc hại và ăn mòn và các chất gây kích ứng cũng như bụi có trong không khí ở nồng độ đáng kể quy định. 

Các vi sinh vật gây nguy hiểm cho sức khỏe cũng được bao gồm trong luật, và khí gây ngạt. Kiểm soát các hóa chất độc không áp dụng cho chì, amiăng hoặc các chất phóng xạ, vì những chất này đã được đề cập trong các quy định khác.

Bộ lọc