Nội dung bài viết

Sửa bài:

Hệ thống không khí trong nhà an toàn hơn giúp ngăn ngừa COVID-19

Thông gió và luồng khí thích hợp giữ cho người làm việc trong phòng thí nghiệm khỏe mạnh.

Luồng khí rất quan trọng cho sự an toàn và thoải mái của cư dân tòa nhà, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ của các tòa nhà và các thành phần của tòa nhà. Đại dịch COVID-19 đã phục vụ để làm nổi bật tầm quan trọng của luồng khí cũng như máy đo gió và các công cụ đo lường và giám sát luồng khí để giữ cho mọi người an toàn và giảm thiểu các mối nguy hiểm. Các hệ thống thông gió trên toàn thế giới đang được đánh giá và cải thiện với trọng tâm là các biện pháp y tế và chất lượng không khí trong nhà.

Hệ thống không khí trong nhà an toàn hơn giúp ngăn ngừa COVID-19

Tạo không gian chăm sóc bệnh nhân

Do hậu quả của đại dịch COVID-19, các bệnh viện đang triển khai tăng khả năng của bệnh nhân bằng cách tạo thêm không gian cho việc chăm sóc bệnh nhân. Duy trì các phòng hoặc không gian này ở áp suất âm là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho các khu vực xung quanh và giảm thiểu ô nhiễm chéo.

Hệ thống báo động và giám sát áp suất không khí có sẵn có thể xác minh áp suất âm trước khi đặt phòng vào phục vụ và cung cấp giám sát liên tục của phòng sau đó. Các đơn vị này có thể được tích hợp vào phòng thí nghiệm hoặc hệ thống quản lý tòa nhà và người dùng được chỉ định có thể định cấu hình các điểm đặt cảnh báo và hành vi đầu ra.

Màn hình lý tưởng hiển thị áp suất không khí theo thời gian thực và chuyển tải sự an toàn bằng cách cập nhật màu của màn hình nền. Báo động quan trọng được tăng cường với một đèn LED nhấp nháy. Ngoài chế độ áp suất và áp suất không khí, hệ thống sẽ theo dõi và hiển thị nhiệt độ và độ ẩm tương đối, đồng thời có tính năng ghi nhật ký dữ liệu qua cổng USB được xây dựng để lưu tài liệu và lưu giữ hồ sơ tuân thủ.

Luồng khí cho sức khỏe

Có rất nhiều điều chúng ta chưa biết về COVID-19, tuy nhiên, CDC, ASHRAE và OSHA đồng ý rằng kiểm soát kỹ thuật là một phương tiện hiệu quả để bảo vệ nhân viên và cộng đồng. Kiểm soát kỹ thuật là các phương pháp được xây dựng trong thiết kế các tòa nhà, thiết bị hoặc quy trình để giảm thiểu các mối nguy hiểm và một trong những chiến lược là loại bỏ các mối nguy hiểm thông qua thông gió:

  • Đảm bảo hệ thống xử lý không khí thích hợp được lắp đặt và bảo trì
  • Đảm bảo kiểm soát kỹ thuật hoạt động như thiết kế
  • Cải thiện kiểm soát kỹ thuật bằng hệ thống HVAC
  • Cân nhắc tăng tốc độ thông gió và thêm công nghệ như theo dõi luồng khí và báo động, khi bạn xem lại hệ thống thông gió của mình

Có nhiều sản phẩm an toàn luồng không khí có sẵn để kiểm tra và giám sát các điều khiển kỹ thuật này, cũng như cảm biến tốc độ không khí, nhiệt độ và độ ẩm cho các ứng dụng nhúng. Bao gồm các:

  • Chuyển sang báo động khi luồng không khí xuống dưới mức an toàn
  • Cảm biến tốc độ không khí và nhiệt độ để gửi đầu ra analog / kỹ thuật số đến các hệ thống điều khiển và thông gió
  • Các giải pháp điều khiển quạt tùy chỉnh, có thể kết nối trực tiếp với các hệ thống điều khiển tòa nhà lớn hơn của bạn
  • Báo động và theo dõi áp suất dòng khí hoặc vùng, nhiệt độ và độ ẩm
  • Các sản phẩm trực quan để xác minh các mẫu luồng khí, phát hiện rò rỉ và kiểm tra các bộ lọc không khí
Bộ lọc