Nội dung bài viết

Sửa bài:

Đo lưu lượng khí để xác nhận phân tích khí động lực học tính toán

Đại dịch coronavirus (COVID-19) đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Khi thế giới hoạt động theo hướng mở cửa trở lại, mô phỏng là một trong những chiến lược đang được sử dụng để hiểu hệ thống thông gió và cách các sol khí và giọt nước lan truyền. Điều này cho phép các nhà quản lý không gian trong nhà (và ngoài trời) như văn phòng, cơ sở sản xuất, nhà hàng và giảng đường chuẩn bị tốt hơn và ngăn chặn việc truyền COVID-19. 

Xác nhận mô hình khí động lực học tính toán (CFD) với các cảm biến tốc độ không khí, nhiệt độ và độ ẩm đảm bảo chất lượng dự đoán. HVAC và hệ thống thông gió có thể thay đổi rộng rãi, và chiến lược vị trí cảm biến luồng khí thay đổi tùy theo ứng dụng. 

Đo lưu lượng khí để xác nhận phân tích khí động lực học tính toán

Các công cụ luồng khí khác được sử dụng để thu thập thông tin định lượng bao gồm: 

  • Mảng cảm biến cực là các thiết bị có nhiều cảm biến tốc độ không khí dọc theo chiều dài của chúng. Bằng cách gắn mảng cực vào đế kính thiên văn, người dùng có thể đọc các độ cao khác nhau và tạo phân tích luồng không khí phẳng XY trong phòng. Kỹ thuật này cũng hữu ích để đánh giá sự phân tầng nhiệt và hiệu quả của việc trộn không khí để đạt được sự cân bằng nhiệt độ trong không gian của bạn. 
  • Mảng lưới được xây dựng sẵn, mảng cảm biến XY chứa trong một khung, được sử dụng để nghiên cứu cấu hình luồng khí phẳng trong khu vực phòng, ống dẫn, bộ lọc HEPA và bộ giảm chấn luồng khí. Các mảng lưới được xây dựng với tối đa 200 cảm biến, mỗi cảm biến đo tốc độ không khí và nhiệt độ không khí đồng thời. Các thử nghiệm sử dụng một mảng lưới tại nhiều vị trí có thể giải quyết các luồng khí 3D.
  • Một loạt các cảm biến luồng không khí, nhiệt độ và độ ẩm riêng lẻ có thể được kết nối cùng với một công cụ thu thập dữ liệu và phần mềm ghi dữ liệu, cho phép người dùng định vị các cảm biến để tạo ra các mảng cảm biến đa điểm tùy chỉnh. Giải pháp này được sử dụng trên toàn cầu để xác định mô hình luồng không khí và phân phối vận tốc và nhiệt độ.
Bộ lọc