Nội dung bài viết

Sửa bài:

Cân nhắc tìm nguồn cung cấp tủ đựng hóa chất an toàn cho bạn

Bài viết này xem xét những lưu ý chính khi tìm nguồn cung cấp tủ đựng hóa chất an toàn cho phòng thí nghiệm của bạn, bởi vì tủ bảo quản hóa chất không bao giờ là một thứ mua sẵn. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên thực hiện đánh giá rủi ro hóa chất trước khi mua hàng.

Cân nhắc tìm nguồn cung cấp tủ đựng hóa chất an toàn cho bạn

Định lượng hóa chất

Cân nhắc thứ hai của bạn sẽ là số lượng hóa chất bạn đang giữ và kích thước của các thùng chứa. Số lượng tối đa cho phép theo tiêu chuẩn an toàn sẽ xác định kích thước tủ bạn mua và số lượng bạn cần. Những ví dụ bao gồm:

  • Số lượng tủ đơn: một số loại nguy hiểm có số lượng tối đa có thể được giữ trong một tủ duy nhất (ví dụ: các chất độc hại).
  • Lưu trữ nhỏ: Tiêu chuẩn có các yêu cầu lưu trữ khác nhau đối với số lượng nhỏ hơn các hóa chất nguy hiểm (còn được gọi là Bảo quản nhỏ). Khi số lượng hóa chất vượt quá ngưỡng Lưu trữ Nhỏ, các quy tắc lưu trữ sẽ thay đổi. Ngưỡng lưu trữ nhỏ thường được xác định bởi tổng lượng hóa chất cũng như kích thước gói hàng riêng lẻ. (ví dụ, việc bảo quản nhỏ các peroxit hữu cơ phải được đựng trong các gói riêng lẻ chứa không quá 5 kg hoặc 5 L và với tổng số lượng không quá 20 kg hoặc 20 L).
  • Tổng số lượng: có số lượng tối đa cho phép trong một tủ khi các loại hỗn hợp được lưu trữ trong cùng một tủ (ví dụ: tổng số lượng hàng nguy hiểm tối đa được giữ trong một tủ duy nhất không được vượt quá 250 kg hoặc 250 L).

Liên hệ mua tu dung hoa chat do chúng tôi sản xuất, vui lòng gửi yêu cầu hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi.

Bộ lọc