Nội dung bài viết

Sửa bài:

Cân nhắc hóa chất sẽ được lưu trữ trong nhà hay ngoài trời

Cân nhắc xem là liệu hóa chất sẽ được lưu trữ trong nhà hay bên ngoài. Mỗi loại nguy cơ hóa chất sẽ có những cân nhắc khác nhau (ví dụ, khí nén nên được lưu trữ bên ngoài bất cứ khi nào có thể). Bản thân tủ lưu trữ hóa chất có yêu cầu cấu tạo cụ thể, vì vậy bạn không thể chỉ di chuyển tủ đựng hóa chất an toàn trong nhà ra bên ngoài.

Cân nhắc hóa chất sẽ được lưu trữ trong nhà hay ngoài trời

Nơi bạn quyết định lưu trữ hóa chất của mình (trong nhà so với ngoài trời) sẽ xác định loại tủ hoặc cửa hàng hóa chất bạn sẽ cần sử dụng. Quyết định của bạn sẽ cần phải xem xét:

Trong nhà so với Ngoài trời

  • Hạn chế về số lượng tối đa cho phép được giữ trong nhà (ví dụ: chai khí nén có giới hạn lưu trữ trong nhà).
  • Thời tiết: cửa hàng ngoài trời của bạn có thể đối phó với các kiểu thời tiết khắc nghiệt bao gồm gió mạnh, bão điện, mưa lớn và lũ lụt không?
  • Nhiệt độ: một số hóa chất phải được giữ trong nhiệt độ nhất định. Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ thích hợp trong cửa hàng ngoài trời không?
  • Thông gió: thông gió rất quan trọng đối với bất kỳ loại hóa chất nguy hiểm nào, kho ngoài trời thường cung cấp nguồn thông gió tự nhiên.
  • Bảo mật: làm thế nào bạn có thể bảo vệ các cửa hàng ngoài trời khỏi sự truy cập trái phép.
  • Tính ổn định: các cửa hàng chuyên dụng ngoài trời thường được sản xuất với phần móng được chế tạo để chúng có thể được gắn chặt vào mặt đất. Tủ trong nhà sẽ không có khả năng này.

QUAN TRỌNG: tủ đựng hóa chất an toàn trong nhà và ngoài trời có quy cách sản xuất khác nhau, chúng không thể thay thế cho nhau.

Bộ lọc