Nội dung bài viết

Sửa bài:

Cách chọn biển báo chính xác cho tủ đựng hóa chất

Mặc dù việc sử dụng  tủ đựng hóa chất  có thể cải thiện đáng kể sự an toàn cho nơi làm việc của bạn, nhưng việc lựa chọn biển báo chính xác cho đơn vị lưu trữ của bạn cũng là một điều rất cần cân nhắc. Có biển báo chính xác cho tủ lưu trữ hóa chất của bạn không chỉ là yếu tố quan trọng đối với sự an toàn của nhân viên mà nó còn là một yêu cầu theo Quy định về sức khỏe và an toàn.

1. Nhãn cảnh báo

Mỗi tủ đựng hóa chất tại nơi làm việc của bạn phải có nhãn cảnh báo rõ ràng tuyên bố rằng tủ đó chứa các chất dễ bay hơi. Các nhãn này phải mô tả cảnh báo cụ thể liên quan đến hóa chất. (tức là nhãn có ngọn lửa dùng để phân biệt hóa chất dễ cháy)

Mặc dù có vẻ như không cần thiết phải bao gồm tất cả các nhãn cảnh báo liên quan đến hóa chất được lưu trữ, nhưng nó rất quan trọng về mặt an toàn của nhân viên và tuân thủ quy định. Các nhãn dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo được nhận biết nhiều nhất và sẽ cảnh báo ngay cả những người không quen với các biện pháp an toàn hóa chất nên thận trọng xung quanh tủ chứa hóa chất.

Cách chọn biển báo chính xác cho tủ đựng hóa chất

2. Phân loại hóa học

Mỗi tủ cần có bảng chỉ dẫn phân loại hóa chất bên trong. Ví dụ, nhãn phải khẳng định nếu hóa chất bên trong là dễ cháy, ăn mòn, oxy hóa, độc hại hoặc nổ. Điều này rất quan trọng vì nhiều loại hóa chất được bảo quản ở các nhiệt độ khác nhau và có thể trở nên dễ bay hơi khi bảo quản không đúng cách.

Ngoài ra, nếu tủ có nhiều phần riêng biệt cho các nhóm hóa chất khác nhau, điều này cần được mô tả rõ ràng trên bảng chỉ dẫn để tránh tình trạng hỗn hợp lưu trữ. Thực tế tốt nhất, các khu vực riêng biệt nên được dán nhãn ở bên trong tủ đựng hóa chất, vì điều này sẽ dễ nhìn hơn khi di chuyển các chất.

3. Bảng dữ liệu an toàn vật liệu

Mặc dù  bảng dữ liệu an toàn  chỉ là một yêu cầu pháp lý nếu bạn đang vận chuyển hoặc cung cấp hóa chất cho người khác, nhưng chúng là một nguồn tài nguyên hữu ích có thể được sử dụng nhiều ở nơi làm việc. Bảng dữ liệu an toàn vật liệu rất hữu ích cho những người làm việc với hóa chất, những người có thể không quen với thực hành tốt nhất về an toàn hóa chất. Họ cung cấp cho người lao động những thông tin như các mối nguy hiểm tiềm ẩn hoặc các biện pháp mà họ nên thực hiện khi xử lý các hóa chất độc hại.

Nên trưng bày MSDS trên tủ đựng hóa chất hoặc nơi dễ thấy để mọi công nhân có thể tự làm quen với nội dung bên trong. Điều này sẽ cải thiện đáng kể thực hành an toàn hóa chất trong cơ sở của bạn và giảm nguy cơ tai nạn hóa chất do lỗi của con người.

4. Trọng lượng lưu trữ tối đa

Cần có biển báo thích hợp ghi rõ khối lượng hóa chất tối đa hoặc khối lượng tối đa được bảo quản trong mỗi đơn vị bảo quản. Dưới sức ép của trọng lượng quá lớn, tủ đựng hóa chất sẽ bị xô lệch và sập xuống.

Việc bỏ qua biển báo khối lượng lưu trữ hoặc trọng lượng trong tủ đựng hóa chất có thể dẫn đến các tai nạn nghiêm trọng tại nơi làm việc và sự cố tràn hóa chất. Dấu hiệu trọng lượng lưu trữ tối đa sẽ không chỉ làm giảm nguy cơ tai nạn hóa chất mà còn đảm bảo tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về H&S.

Bộ lọc