Nội dung bài viết

Sửa bài:

Các biện pháp kiểm soát mối nguy hóa chất tại nơi làm việc

Nếu bạn đã đăng ký mua tủ đựng hóa chất hoặc tủ hút khí độc mà không tiến hành đánh giá rủi ro, bạn đã bỏ lỡ một vài bước. Chúng tôi chỉ muốn bạn đảm bảo rằng bạn đã xác định đầy đủ tất cả các mối nguy hóa học trên địa điểm làm việc của mình và tìm cách loại bỏ chúng.

Các biện pháp kiểm soát mối nguy hóa chất tại nơi làm việc

Thực hiện các bước để giảm thiểu khả năng gây hại của hóa chất. Đây là cách nó hoạt động:

Loại bỏ – Thay đổi quy trình làm việc và kết quả sản xuất để bạn có thể ngừng sử dụng hóa chất hoàn toàn.

Thay thế – Chuyển sang các hóa chất ít độc hại hơn (ví dụ:nhiệt độ chớp cháy / tự động nhận cháy cao hơn, ít độc hại hơn hoặc không ăn mòn).

Cách ly – Đặt khoảng cách hoặc rào cản vật lý giữa hóa chất, con người, nguồn đánh lửa và các chất không tương thích.

Kỹ thuật – Sử dụng nhà máy vận hành, công cụ, máy móc và thiết bị để tự động hóa các quy trình hóa chất hoặc lưu trữ hóa chất một cách an toàn.

Hành chính – Thực hiện các quy trình làm việc an toàn, các chính sách quản lý, đào tạo và giám sát để cải thiện an toàn hóa chất.

PPE – Yêu cầu công nhân đeo kính chống hóa chất, khẩu trang, găng tay và ủng để giảm thiểu tiếp xúc với hóa chất.

Các biện pháp kiểm soát mối nguy đơn lẻ hiếm khi hiệu quả nếu không có sự hỗ trợ của các biện pháp bổ sung và nếu doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào chất lỏng dễ cháy, bạn nên luôn xem xét các giải pháp thay thế hóa chất an toàn hơn.

Chỉ cần sử dụng hóa chất có nhiệt độ bốc cháy cao hơn một chút ( tức là ít dễ cháy hơn), nồng độ yếu hơn hoặc hóa chất ít độc hại hơn đều tạo ra sự khác biệt đối với sự an toàn chung của địa điểm làm việc của bạn.

Bộ lọc