Nội dung bài viết

Sửa bài:

7 quy tắc cơ bản giúp bạn an toàn khi lưu trữ chất lỏng dễ cháy

Có một loạt các quy tắc cơ bản mà bạn cần biết trước khi bắt đầu xử lý chất lỏng rất dễ cháy trong khu vực làm việc của bạn. Đây thực sự là những hướng dẫn duy nhất nhằm đảm bảo bạn không phải là một thống kê khác trong báo cáo về các mối nguy liên quan đến công việc. Dưới đây là bảy trong số những điều quan trọng nhất nhằm mục đích giữ cho bạn an toàn khi làm việc.

Hiểu các quy tắc

Điều này thực sự hiển nhiên. Luôn có một bộ quy định dành cho những người xử lý một loại chất lỏng đặc biệt dễ cháy. Những quy định này sẽ cho phép bạn hiểu đầy đủ ý nghĩa của những gì bạn sở hữu và cách tốt nhất bạn có thể lưu trữ và thậm chí sử dụng nó mà không vi phạm pháp luật hoặc đốt cháy nơi làm việc của bạn. Thực hiện tất cả các nghiên cứu cần thiết, đặc biệt là về mặt pháp lý để thiết lập và các quy tắc và quy định quốc gia liên quan đến chất lỏng được đề cập.

7 quy tắc cơ bản giúp bạn an toàn khi lưu trữ chất lỏng dễ cháy

Biết những gì bạn đang lưu trữ

Nếu bạn không có thông tin đầy đủ về chất lỏng trong kho chứa của mình, bạn có thể không đáp ứng được các yêu cầu an toàn của chất lỏng đó. Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn gặp nguy hiểm vì bạn có khả năng đi kinh doanh mà không thực hiện các cân nhắc cần thiết. Tìm hiểu càng nhiều càng tốt về chất lỏng dễ cháy cụ thể đó trước khi bạn bắt đầu xử lý nó. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn được chuẩn bị đầy đủ để xử lý nó một cách an toàn.

Tiến hành đánh giá rủi ro

Chỉ đơn giản biết rằng nó là một chất lỏng rất dễ cháy là không đủ. Bạn sẽ luôn cần thêm thông tin về mức độ rủi ro khi lưu trữ chất lỏng đó. Bạn cần hiểu cách chất lỏng đang được sử dụng và những tình huống có thể xảy ra, cũng như cách nhân viên của bạn có thể thoát ra trong những tình huống như vậy. Đánh giá rủi ro sẽ cho phép bạn đưa ra các chiến lược an toàn và giảm thiểu phù hợp cho bạn và nhân viên của bạn.

Bỏ chúng đi

Chất lỏng dễ cháy nhạy cảm với nhiệt độ cao. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải luôn giữ chúng càng xa nguồn nhiệt càng tốt. Điều này có nghĩa là bạn thậm chí không thể để chúng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc máy móc đang nóng lên. Tốt hơn là để những chất lỏng này, thậm chí tránh xa mọi người vì chúng có xu hướng mắc những sai lầm nhỏ nhưng rất nặng.

Không có nhiều hơn bạn cần

Không nên xử lý chất lỏng dễ cháy với số lượng lớn trong bất kỳ trường hợp nào. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải đảm bảo rằng hầu hết chất lỏng luôn được lưu trữ. Chỉ phát hành những gì cần thiết vào một thời điểm cụ thể và nhận được nhiều hơn khi nó hoàn thành.

Rỗng và an toàn không có nghĩa là giống nhau

Các thùng rỗng chưa chắc đã an toàn. Chúng chứa khói và một số giọt chất lỏng rất dễ cháy. Điều này có nghĩa là bạn không thể bỏ qua một thùng chứa với giả định là thùng rỗng. Giữ những vật chứa này trong cùng một tủ an toàn cho đến khi bạn có thể vứt bỏ chúng một cách an toàn.

Sử dụng tủ bảo quản phù hợp

Chà, bạn không thể chỉ giữ một chất lỏng rất dễ cháy trong bất kỳ tủ bảo quản nào, phải không? Hãy chắc chắn rằng bạn có được một tủ bảo quản chất lượng tốt dành riêng cho các chất lỏng rất dễ cháy. Ngoài ra, tránh kết hợp những chất lỏng này với chất ăn mòn hoặc axit. Nói chung, giữ chúng tránh xa mọi thứ khác để được an toàn.

Vì vậy, trước khi bắt đầu sử dụng chất lỏng dễ cháy, bạn sẽ phải thực hiện một số nghiên cứu về tủ đựng hóa chất hàng hóa dễ cháy và nguy hiểm. Và trước khi bạn mua một cái, việc đựng chất lỏng rất dễ cháy sẽ là một rủi ro lớn cho bạn và nhân viên của bạn. Bạn có thể muốn đánh giá cao mức độ nguy hiểm của chất lỏng rất dễ bắt lửa và hỏa hoạn sẽ khó tha thứ như thế nào nếu bạn không thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết ở đây.

Bộ lọc