Nội dung bài viết

Sửa bài:

3 lời khuyên để sắp xếp tủ đựng hóa chất an toàn dễ cháy

Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét 3 lời khuyên để sắp xếp tủ đựng hóa chất an toàn dễ cháy để có được sự bảo vệ và hoạt động hiệu quả nhất đối với tphòng thí nghiệm của bạn. Những yếu tố chính này không phải là danh sách đầy đủ mọi cân nhắc bạn sẽ cần thực hiện — nhưng chúng là cơ sở tốt để tổ chức an toàn mà từ đó bạn có thể bắt đầu.

1. Ghi nhãn đúng và đầy đủ tất cả các hóa chất.

Nơi tốt nhất để cất giữ hóa chất nguy hiểm là luôn ở trong thùng chứa ban đầu của nhà sản xuất với nhãn gốc của nhà sản xuất. Không bao giờ thay đổi hoặc xóa nhãn gốc của nhà sản xuất cho một hóa chất nguy hiểm. Nói chung, nhãn phải luôn chứa các thông tin sau:

  • Hóa chất nào trong thùng
  • Những mối nguy hiểm nào mà hóa chất gây ra
  • Thông tin liên hệ với nhà sản xuất

Bạn cũng cần phải đảm bảo rằng các bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) luôn có sẵn tại chỗ cho bất kỳ ai sử dụng các hóa chất này. Những tờ này cung cấp dữ liệu cần thiết về các rủi ro sức khỏe và an toàn của các hóa chất bạn đang làm việc.

sắp xếp tủ đựng hóa chất an toàn dễ cháy

 

2. Kiểmtra để đảm bảo rằng bạn không lưu trữ các hóa chất không tương thích với nhau.

Việc cất giữ nhầm hóa chất trong tủ cùng nhau có thể gây ra tác động tàn khốc trong trường hợp thiên tai, chẳng hạn như động đất, làm hỏng nhiều thùng chứa bên trong. Nó có thể dẫn đến việc giải phóng khí độc hoặc các sản phẩm phụ nguy hiểm khác — vì vậy điều quan trọng là phải làm quen với những gì bạn có thể và không thể lưu trữ cùng nhau.

Danh sách các chất không tương thích phổ biến bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Dung môi dễ cháy như chất pha loãng sơn với chất oxy hóa như thuốc tẩy
  • Axit nitric với axeton hoặc các chất dễ cháy khác
  • Amoni nitrat với chất lỏng dễ cháy

Các phương pháp hay nhất quy định rằng chỉ những vật liệu dễ cháy hoặc dễ bắt lửa nên được cất giữ trong tủ dễ cháy. Lưu trữ các loại hóa chất nguy hiểm khác trong các tủ đựng hóa chất này có thể dẫn đến việc các chất không tương thích vô tình được lưu trữ cùng nhau. Nói chung, các loại hóa chất nguy hiểm khác nhau không nên được lưu trữ trong cùng một không gian lưu trữ.

3. Chuẩn bị sẵn dụng cụ ngăn chặn tràn và vật liệu chữa cháy gần tủ đựng hóa chất của bạn.

Hy vọng rằng bạn sẽ không bao giờ phải đối phó với sự cố tràn hóa chất hoặc thậm chí tệ hơn là hỏa hoạn – nhưng điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị sẵn sàng nếu có. Điều đó có nghĩa là đầu tư vào các vật liệu ngăn cháy thích hợp và hệ thống ngăn tràn và để chúng gần tủ chứa hóa chất nơi bạn cất giữ các hóa chất dễ cháy.

Bình chữa cháy hóa chất là một trong những công cụ dập lửa đầu tiên quan trọng nhất. Tuy nhiên, không phải tất cả các bình chữa cháy đều giống nhau — bạn nên đảm bảo rằng cơ sở của bạn có đúng loại bình chữa cháy trong tay . Sử dụng sai loại có thể không hiệu quả hoặc thậm chí làm cho đám cháy tồi tệ hơn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã quen với các loại khác nhau.

Bộ lọc